Συνεχής Τεχνική Υποστήριξη!

Βρισκόμαστε κοντά σας για άμεση εξυπηρέτηση, βοήθεια και υποστήριξη όχι μόνο κατά την εγκατάσταση αλλά και μετά από αυτή. Μπορείτε με εμάς να εξασφαλίσετε την πλήρη και ορθή λειτουργία της εγκατάστασης σας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αυτονομία Φυσικού αερίου:

-Συντήρηση επίτοιχης μονάδας φυσικού αερίου.

-Αντικατάσταση και επιδιόρθωση βλαβών.(εφόσον είναι εφικτό)

-Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών.

-Παροχή τηλεφωνικής τεχνικής βοήθειας.

Κεντρική θέρμανση Φυσικού αερίου:

-Συντήρηση καυστήρα κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου.

-Συντήρηση λέβητα κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου.

-Αποκατάσταση και επιδιόρθωση βλαβών. (εφόσον είναι εφικτό)

-Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες:

-Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα.

-Επιδιόρθωση βλαβών.

-Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών.

Συντήρηση καυστήρων πετρελαίου.

Οι συντηρήσεις, επισκευές και λοιπές παροχές γίνονται από δικούς μας καταρτισμένους κατάλληλα μηχανικούς.

Για απευθείας τεχνική υποστήριξη και ραντεβού συντηρήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο:

Καρβούνης Χαράλαμπος.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Τηλ.επικοινωνίας : 6936109965

Για εξυπηρέτηση από το κεντρικό μας κατάστημα μπορείτε να καλείτε:

Teotherm- Ν.Κουφάκης Μον/πη Ε.Π.Ε.

 Τηλ.επικοινωνίας:  210-5907589/5310385